Judo- en Sportvereniging Banzai

JUDO - EN SPORTVEREGINING SIMPELVELD

Jiu Jitsu trainers en assistenten


Bart van Drunen

JBN Leraar B 

5e DAN Judo en 7e DAN Jiu Jitsu

Districts examinator Jiu Jitsu

Auteur : Newaza Jiu Jitsu Do


Peter Vluggen

JBN Leraar B

3e DAN Judo en 6e DAN Jiu Jitsu

Voorzitter DGCJJ Limburg

Districts examinator JUDO

Districts examinator Jiu Jitsu

Nationaal examinator Jiu Jitsu

Districtsspeld van verdienste Limburg

Auteur : Kansetsu waza boek & Ebo no kata

                                                                                                                                                                                                          


  Jiu Jitsu Dojo assistenten:

Roger Godschalk 4e DAN Europees kampioen

Roger Zinken 4e DAN mede auteur Kansetsu waza, Newaza Jiu Jitsu Do en het Ebo no kata boek